Opłaty | Poziomka | Niepubliczne Przedszkole, Skała

Czesne

Czesne (comiesięczna opłata) w Przedszkolu „Poziomka” wynosi 430 zł.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola korzystają z :

  • opieki pedagogicznej w godzinach otwarcia placówki tj. od 7:00 do 17:00,
  • zajęć dydaktycznych realizujących podstawę programową  wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN,
  • zajęć z języka angielskiego codziennie,
  • zajęć rytmicznych (także przy akompaniamencie pianina),
  • zajęć umuzykalniających,
  • zajęć plastyczno-twórcze,
  • gimnastyki ogólnorozwojowej,
  • zabaw logopedycznych,
  • spotkań i imprez okolicznościowych (Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Mikołajki etc.) oraz spotkań z ciekawymi gośćmi w naszym przedszkolu (także teatrzyki).

 

Wpisowe

Wpisowe (250 zł) to opłata  uiszczana po podpisania umowy. Jest to opłata bezzwrotna obejmująca n.in. roczne ubezpieczenie dziecka w przedszkolu.

Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł i obejmuje:

  • śniadanie,
  • drugie śniadanie,
  • obiad,
  • podwieczorek,
  • napoje w ciągu dnia.

Opłata za wyżywienie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.