Dzień Otwartych Koszar

na terenie 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie