czwartek, 22.11.2018

OCZYSZCZACZ DLA PRZEDSZKOLA

Od września 2018 r. nasze przedszkole zostało wyposażone w oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

W ramach w/w zadania została przeprowadzona w naszym przedszkolu akcja edukacyjna na temat ochrony czystości powietrza. Przedszkolaki ze starszej grupy przygotowały program artystyczny dla młodszych kolegów i koleżanek. Dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy „Królewna Śmieszka i Ekoludki” przygotowany przez panie nauczycielki. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest dbanie o czystość powietrza, co to jest smog i jak z nim walczyć. Zaprezentowany został również nowy oczyszczacz powietrza. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały upominki przekazane przez Czystą Skałę oraz Krakowski Alarm Smogowy.  

 

 

 

piątek, 29.06.2018

Razem raźniej – utworzenie nowej grupy integracyjnej w Przedszkolu Niepublicznym POZIOMKA w Skale

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Państwa oraz Waszych Podopiecznych do uczestnictwa w projekcie Razem raźniej – utworzenie nowej grupy integracyjnej w Przedszkolu Niepublicznym POZIOMKA w Skale“. Jest to projekt realizowany przez nasze przedszkole, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr RPMP. 10.01.02-12-0154/17, zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, w ramach Działania 10.1.2 RPO dla woj. Małopolskiego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych, matematyczno – informatycznych oraz językowych wśród 11 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 2 dzieci niepełnosprawnych) poprzez  zapewnienie dla nich miejsca przedszkolu „Poziomka“, realizującym również program rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz integracji społecznej w okresie do 12 miesięcy od momentu ich przystąpienia do projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy 11 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych. Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkanie dziecka na terenie woj. małopolskiego. W ramach projektu planuje się uruchomienie autorskiego programu pracy z dziećmi w oparciu o podstawę programową zgodną z rozporządzeniem MEN, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia u dzieci kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, takich jak: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje  matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość. Dzieci będą miały zapewnione wsparcie w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019.

Projekt ma charakter integracyjny. Wśród 11 dzieci, które będą przyjęte do projektu, zapewniamy 2 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Dzieci z grupy integracyjnej będą się rozwijać pod opieką 2 nauczycieli, zatrudnionych na pełny etat oraz w przypadku dzieci posiadających  orzeczenie  poradni psychologicznej/pedagogicznej. o potrzebie zapewnienia dziecku nauczyciela asystenta – pod opieką takiego specjalisty. Nauczyciele w pracy z dziećmi skoncentrują się na ich potrzebach adaptacyjnych, na integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi oraz przygotowaniu diagnozy problemów danego dziecka (we współpracy z rodzicami, psychologiem, logopedą i specjalistami danej niepełnosprawności). Na podstawie diagnozy zostanie opracowany program pracy z dzieckiem w przedszkolu oraz zajęć z rodzicami do indywidualnego realizowania w domu

Z racji społecznego charakteru projektu, przewidujemy dodatkowe punkty przy rekrutacji dla osób w trudniejszej sytuacji życiowej (zgodnie z kryteriami rekrutacji do przedszkoli samorządowych). Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Przewidujemy 1 nabór do projektu.

 Już teraz przyjmujemy formularze zgłoszeniowe. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do projektu upływa : 20 lipca 2018 r.

 Dokumenty do pobrania:

środa, 14.03.2018

REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

trwa od 1.03.2018 r. do 31.04.2018 r.

tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka – 695-023-224

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do naszej placówki na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Niepublicznym „Poziomka” będą funkcjonować 2 oddziały przedszkolne.  Realizowane będzie również obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

czwartek, 02.02.2017

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

 

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość sprawdzania na bieżąco stanu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Skała na stronie:

 

https://map.airly.eu/#latitude=50.15728&longitude=19.89491

 

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ DO POBIERANIA APLIKACJI

środa, 06.04.2016

Drodzy Rodzice!

W dniach 16-18.02.2016 r. w naszym przedszkolu gościliśmy wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy przeprowadzili ewaluację zewnętrzną problemową w naszej placówce.

Wyniki ewaluacji dostępne są na stronie:

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=608&id=0

piątek, 06.09.2013

Z radością informujemy, że w przedszkolnym ogrodzie powstał plac zabaw, który będzie sukcesywnie wyposażany w nowe urządzenia i zabawki.

 Plac zabaw zaprojektowała, wykonała i zamontowała firma ” Piotruś Pan”

Wszystkie elementy z których zbudowane są urządzenia na placu zabaw posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Zapraszamy do galerii

piątek, 18.01.2013

Z radością informujemy, iż dnia 26 września 2012 r. do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała pod numerem 1 (jeden)  zostało wpisane Przedszkole Niepubliczne „Poziomka”.

Nasza placówka z dniem 1 stycznia 2013 r. oficjalnie zmienia nazwę z Punktu Przedszkolnego „Poziomka” na Przedszkole Niepubliczne „Poziomka”.